Jak liczyć zapasy i wprowadzać poprawki

 

Wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz Zapasy w menu
  • Wybierz kartę Liczba i korekty
  • Wybierz Dodaj wiersz w jednym z wierszy

Wybierz, co chcesz poprawić, z listy wyboru w kolumnie Korekta. Pola te są jedynie polami opisu i nie mają żadnego wpływu na transakcję poza tym, że mają służyć jako dokumentacja.

Korekta = pierwszy typ korekty.

Uszkodzenie = znaleziono uszkodzone elementy.

Transfer = chcesz przenieść pozycje z jednego magazynu/zapasu do innego.

Zapasy – korekta – zliczona = stwierdzono, że stan magazynowy w BizzPath nie odpowiada temu, co właśnie zostało policzone.

 

Następnie wybierz przedmiot,ilość i naciśnij Zapisz. Zapasy są teraz poprawione i aktualne.