Jak utworzyć ofertę cenową

 

Wykonaj następujące czynności:

 

  • Wybierz Dokumenty z menu
  • Wybierz Utwórz w menu
  • Wybierz opcję Oferta cenowa z menu rozwijanego

  • Wypełnij nagłówek i wiersze, a następnie naciśnij Zapisz jako wersję roboczą
  • Jeśli jesteś zadowolony z oferty, naciśnij przycisk Zatwierdź, a następnie oferta zostanie zablokowana
  • Jeśli chcesz ją wydrukować, naciśnij przycisk Drukować w prawym górnym rogu.