Jak otrzymać produkty do magazynu

 

Należy pamiętać, że odbywa się to mniej lub bardziej automatycznie w następujący sposób:

Wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz Dokumenty z menu
  • Wybierz Lista w menu
  • Wybierz opcję Kup z menu rozwijanego Typ

Następnie zmień Zakup na Rachunek i naciśnij Zapisz. Teraz zamówienie zakupu zostało odebrane do magazynu.

W zakładce transakcje można wyświetlić wszystkie transakcje wykonane w BizzsPath, a w zakładce na magazynie można zobaczyć, co zostało potwierdzone w sprzedaży w każdym magazynie/magazynie oraz co zostało potwierdzone w zakupach. Dostępność na stanie można również sprawdzić w każdym magazynie.