Jak zarejestrować płatności dla faktury

 

Po otrzymaniu płatności od klienta należy zarejestrować płatność.

Wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz opcję Funkcje w prawym górnym rogu 
  • W menu wybierz opcję “Dokumenty”
  • W menu wybierz opcję “Lista” 
  • Znajdź fakturę, którą chcesz zapisać jako zapłaconą (pole zapłacona jest oznaczone , jeśli nie jest zapłacona). Należy pamiętać, że zamówienia zakupu, zamówienia cykliczne itp. nie mogą być opłacone.
  • Kliknij na ołówek , aby wyświetlić fakturę.
  • W polach Metoda płatności i zapłacona zaznacz fakturę jako zapłaconą. Następnie zostanie automatycznie zaksięgowana w księgowości jako zapłacona.

  • Naciśnij przycisk Oznacz jako płatny.

  • Teraz zostanie wyświetlony komunikat „zapłacone”.
  • W przeciwnym razie możesz oznaczyć ją jako zapłaconą na liście, gdzie możesz zaznaczyć więcej niż jedną.