Jak utworzyć fakturę bez podatku VAT

Wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz Elementy i usługi w menu 
  • Wybierz Lista w menu 
  • Znajdź element, z którym chcesz pracować, i naciśnij ołówek 
  • Na ekranie Towary i usługi wybierz pole VAT

Wybierz podatek VAT o nazwie ZERO i za każdym razem, gdy wyślesz fakturę z tym towarem lub usługą, będzie ona bez podatku VAT. 

UWAGA: Pamiętaj, że jeśli na towarze jest podatek VAT, jest to sugerowane najpierw w wierszu faktury. Jeśli klient nie sugeruje podatku VAT od towaru.