Jak zapisać dokumenty

 

Wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz funkcje
  • Wybierz dokumenty
  • Kliknij przycisk Lista

  • Wybierz ołówek , jeśli chcesz zobaczyć aktualny dokument.
  • Jeśli dokument nie ma numeru, nie został on zatwierdzony.
  • Jeśli termin płatności jest czerwony, to termin płatności jest przeterminowany.
  • Jeśli kolumna „wysłane” lub „zapłacone” jest zaznaczona, to dokument księgowy został wysłany i/lub zapłacony.
  • Użyj ostatniej kolumny „Typ”, aby filtrować to, co chcesz zobaczyć, ewentualnie wydrukować lub pobrać. 
  • Po kliknięciu numeru (w kolorze niebieskim) można ponownie wydrukować powiązane dokumenty księgowe. 
  • Należy pamiętać, że na tym ekranie można zmienić tylko pole typu. Można np. zmienić potwierdzenie zamówienia na fakturę.