Jak utrzymywać element lub usługę

 

Wykonaj następujące czynności:

  • W menu wybierz pozycję Elementy i usługi
  • W menu wybierz opcję Lista

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Aby można było korzystać z pozycji lub usługi na fakturach, rachunkach itp., musi być ona aktywna
  • W kolumnie stan magazynowy wyświetlana jest informacja o tym, czy pozycja jest pozycją magazynową, czy nie. Pozycje niemagazynowe są zwykle używane do świadczenia usług.
  • Nie można usunąć elementu lub usługi. Jeśli nie chcesz już z niego korzystać, wybierz opcję „nieaktywne” na ekranie Elementy i usługi. Powodem jest to, że BizzPath zapisuje całą historię na kliencie lub u dostawcy do późniejszego wykorzystania.
  • Ten ekran jest tylko listą i nie można w nim nic zmienić.
  • Jeśli chcesz zobaczyć tylko określony element, kliknij pole „Nazwa elementu” i wpisz „filtr” w nazwie żądanego elementu.
  • Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, kliknij menu czynności.