Sposób dołączania dokumentów do faktur, wycen itp.

 

Podczas tworzenia faktur można dołączać dokumenty.

Wykonaj następujące czynności:

Po utworzeniu elementu należy również dołączyć do niego obraz. Po wybraniu pozycji w linii faktury obraz zostanie automatycznie wyświetlony po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź”.

Obraz będzie również widoczny na fakturze podczas pobierania lub drukowania.