Jak fakturować pracę godzinowo

 

Wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz Dokumenty z menu
  • Wybierz Utwórz w menu
  • Zanim będzie można wystawiać faktury za pracę według stawki godzinowej, należy utworzyć usługę w obszarze Towary i Usługi i zapisać ją jako „Brak zapasów”. Cena sprzedaży to stawka godzinowa, którą chcesz naliczyć.
  • Po wypełnieniu informacji na fakturze wybierz usługę w wierszu faktury i wpisz liczbę godzin, które chcesz zafakturować.
  • Zapisz go jako wersję roboczą lub zatwierdź od razu i możesz wysłać go do klienta.