Jak dodać lub zmienić osoby kontaktowe na fakturach

 

Wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz Fakturowanie z listy menu, która znajduje się po lewej stronie 
  • Wybierz Stworzyć 
  • W polu Osoba kontaktowa wybierz osobę z listy lub wybierz znak „+” znajdujący się obok Klienta lub Kontrahenta i utwórz kontakt. Zostanie on automatycznie zaktualizowany na temat Klienta lub Kontrahenta oraz osoby kontaktowej zapisanej na fakturze.
  • Wypełnij resztę faktury

Następnie kontakt jest tworzony i można go zobaczyć na wydrukowanych fakturach.